REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU "KRZEPKICH"

 I. CEL

 

 - popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania nowych jej zwolenników

 - popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku miasta i gminy Krzepice

 - propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

 

 II. ORGANIZATORZY

 

 - MGLKS Liswarta  w Krzepicach

 - Urząd Miejski w Krzepicach

 - Starostwo Powiatowe w Kłobucku

 - LGD Zielony Wierzchołek Śląska

 

 III. TERMIN I MIEJSCE

 

01.06.2014 r. /Niedziela/ godz. 13:45    Stadion Sportowy w Krzepicach, ul. Sportowa 1

 

 IV. PROGRAM ZAWODÓW

 

 12:00 - 13:45 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży

 12:00 - 15:30 rejestracja - bieg główny

 13:45 - otwarcie zawodów

 14:00 - dziewczęta przedszkole - 50m

 14:05 - chłopcy przedszkole 50m

 14:15 - dziewczęta kl. I-II SP - 200m

 14:20 - chłopcy kl. I-II SP - 200m

 14:25 - dziewczęta kl. III-IV SP - 400m

 14:30 - chłopcy kl. III-IV SP - 400m

 14:40 - dziewczęta kl. V-VI SP - 800m

 14:50 - chłopcy kl. V-VI SP - 800m

 15:00 - dziewczęta kl. I-III gimnazjum - 1200m

 15:10 - chłopcy kl. I-III gimnazjum - 1200m

 15:30 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjów, wręczenie dyplomów i medali

 15:45 - MILA KRZEPICKA dziewczęta szkoły ponad gimnazjalne - 1609m

 16:00 - MILA KRZEPICKA chłopcy szkoły ponad gimnazjalne - 1609m

 16:15 - BIEG GŁÓWNY - 10km

 16:25 - ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ, wręczenie medali i dyplomów

 17:00 - 19:00 wydawanie posiłku i napojów zawodnikom

 19:00 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego, wręczenie pucharów i nagród

 19:10 - nagrody niespodzianki

 

 V. BIEG GŁÓWNY -   10km (asfalt) - start godz. 16:15 - trasa z asfaltem

 

Kategorie wiekowe:

 1. Kobiety

 a) 16-29 lat (ur. 1998-1985)

 b) 30-45 lat (ur. 1984-1969)

 c) powyżej 45 lat (ur. 1968 i starsze)

 

 2. Mężczyźni

 a) 16-29 lat (ur. 1998-1985)

 b) 30-39 lat (ur. 1984-1975)

 c) 40-49 lat (ur. 1974-1965)

 d) 50-59 lat (ur. 1964-1955)

 e) 60-69 lat (ur. 1954-1945)

 f) powyżej 70 lat (ur. 1944 i starsi)

 

 VI. OTWARTE BIEGI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH

 

 Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców

 

 1. Przedszkole 5-7 lat (ur. 2009-2007) - 50m

 2. Kl. I-II SP 8-9 lat (ur. 2006-2005) - 200m

 3. Kl. III-IV SP 10-11 lat (ur. 2004-2003) - 400m

 4. Kl. V-VI SP 12-13 lat (2002-2001r.) - 800m

 5. Kl. I-III 14-16 lat gimnazjum (ur. 2000-1998) - 1200m

 6. Kl. I-IV ponad gimnazjalne 17-20 lat (ur. 1997-1994) - 1609m

 

 VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (ur. 1998 i starsi), a na Milę Krzepicką 17-20 lat (ur.1997-1994).

 

 VII. ZGŁOSZENIA

 

 Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 26 maja 2014 g.23:59 na stronie www.biurozawodow.pl oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

 - w godz. 12:00-13:45 dzieci i młodzież

 - w godz. 12:00-15:30 uczestnicy biegu głównego

 Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 300 osób, w tym 250 osób przy zgłoszeniach internetowych i 50 osób zgłoszonych w dniu zawodów.

Zgłoszenie elektroniczne jest ważne 7 dni od momentu zapisu – jednak nie dłużej niż do 26.05.2014. W przypadku braku płatności zostaje usunięte z listy.

 

 VIII.  OPŁATA   STARTOWA

 

 Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 20 zł płatne przy zapisach przez Internet i płatność przelewem do dnia 26.05.2014r. W dniu zawodów płatne na stadionie wpisowe wynosi 30,00 zł

 

 IX. NAGRODY

 

1. W biegu głównym (10km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

 a) I miejsce 700 zł. + puchar

 b) II miejsce 500 zł. + puchar

 c) III miejsce 300 zł. + puchar

 2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają dyplom ukończenia biegu do pobrania ze strony internetowej www.wynikionline.pl, koszulkę oraz medal.

 3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsca od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

 4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

 5. W biegach przedszkolaków, dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, nagrody rzeczowe, oraz w zależności od liczby uczestników Biegu Głównego za miejsca I-III medale.

 6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczki z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.

 7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego bez podziału na płeć.

 

 X. KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 - Dyrektor Biegu - MAREK SPACZYŃSKI

 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - TADEUSZ WIECZOREK

 - v-ce Prezes MGLKS Liswarta Krzepice - WŁADYSŁAW NAGŁOWSKI

 - v-ce Prezes MGLKS Liswarta Krzepice – KAROL HERNACKI

 - Członek Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice – MARCIN ŚWIERCZYŃSKI

- Członek zarządu MGLKS Liswarta Krzepice – ŁUKASZ JAGIEŁA

 - Sędzia Zawodów - Łukasz Maletz

 

XI. SPONSORZY

 

 - MINOVA ARNALL POLAND

 - BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH

 - MAXPOL

 - LUMAX

 - WISTAL

 - JAPART

 - DREWTEX

 - MONTSPOŻ

 - DELIC-POL

 - JAMAR

 - CARGILL

 - Z.H.U. ELEKTRYK

 - MASKPOL

 - RADIOTEL

 

 XII. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 

 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH

 - KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH

 - GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH

 - URZĄD GMINY OPATÓW

 - URZĄD GMINY LIPIE

 

 XIII.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

 - bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

 - organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje, warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie talonu żywieniowego w Bufecie. Posiłki wydawane będą do godziny 19.00.

 - uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność

 - odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 - za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie

 - w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie

 - uczestnicy Biegu Głównego są ubezpieczeni przez organizatora

 - podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, paszport)

 

 XIV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 

 XV. DOJAZD DO MIEJSCA ZAWODÓW

 

1. Komunikacja PKS od strony Wielunia (35 km) i Częstochowy (35 km)

 2. Komunikacja PKP od strony Tarnowskich Gór i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km od Stadionu Sportowego).