Obchody 70-lecia klubu Liswarta Krzepice - część 2, Uroczysty przemarsz na stadion