Obchody 70-lecia klubu Liswarta Krzepice - część 3, Wręczanie odznaczeń i wyróżnień