Obchody 70-lecia klubu Liswarta Krzepice - część 4, Orkiestra i odsłonięcie tablicy pamiątkowej