Na XXIV BIEG KRZEPKICH im. KAZIMIERZA ZEMBALI

Na XXIV BIEG KRZEPKICH im. KAZIMIERZA ZEMBALI

Autor tekstu: Tomasz Gucwa

artykuł do pobrania: 24_bieg_krzepkich_im_k_zembali

W roku bieżącym po raz pierwszy od ćwierć wieku organizatorzy Biegu Krzepkich podejmują jego realizację bez udziału Pana Kazimierza Zembali. Odszedł od nas dnia 4 września 2016 roku.

Kim był i kim jest pan Kazimierz w pamięci – nas - mieszkańców Krzepic, oraz osób aktywnie związanych z różnorodną działalnością publiczną na rzecz miasteczka?

Urodził się w 1927 roku w Krzepicach w rodzinie niezwykle patriotycznej. Ojciec pochodził z Grodna, po walkach z bolszewikami trafił do Krzepic, poznając tutaj mamę p. Kazimierza. Jako 11- latek związał się z lokalną organizacją harcerską, co po klęsce wrześniowej 1939 roku skutkować będzie z jego współpracą z AK. W wieku 13 lat został sierotą. „ Zamieszkałem z dziadkami i sam musiałem walczyć o przetrwanie” – wspominał p. Zembala. To swoiste „ memento” na całe jego przyszłe życie: niezwykle aktywne, uparte aż do skutku - dla domu i przyszłej rodziny, i dla Ojczyzny, także tej małej – lokalnej.

Za roznoszenie ulotek, informacji podziemnych, stworzenie punktu kontaktowego dla AK osadzony został w KL Auschwitz i w Odelbergu, gdzie przebywał do końca wojny.

Po wojnie rozpoczął równocześnie pracę na kolei i edukację w szkole wieczorowej. Rano pracował, wieczorem się uczył.

Przez wiele lat był kierownikiem krzepickiego kina. Tłumy rodziców z dziećmi na niedzielnych porankach, repertuar filmów ambitnych świadczyły o jego zaangażowaniu w propagowaniu kultury. Szedł z duchem czasu i potrzeb; drewniany obiekt kina nie gwarantował długoplanowego rozwoju. Nadziei na pieniądze dla nowego obiektu żadnych. Ale od czego upartość i nabyte doświadczenia. Pod szyldem remontu kina, dzięki znajomościom, pomocy syna Mariana, dyrektora Opery w Bytomiu, itd., stanął w latach 1986 – 90nowoczesny...Dom Kultury! Pod kierownictwem p. Kazimierza placówka ta rozwijała się dynamicznie przez wiele lat. Wówczas, w latach 90 – tych, łączyła ona liczne zajęcia dla dzieci, kino, i pieczę nad działalnością sportowo – rekreacyjną.

Na początku lat 90- tych Kazimierz Zembala przedstawił pomysł na krzepickie masowe, o charakterze ogólnopolskim, biegi dla wszystkich chętnych: dzieci i dorosłych, amatorów i zawodowców. Samo nazwanie imprezy: BIEG KRZEPKICH, to swoisty strzał w dziesiątkę, łączy bowiem w sobie nazwę miasta Krzepice z ideą zdrowia fizycznego poprzez czynne bieganie. A pomysł, idea rozwijają się dynamicznie, szkoda że już bez fizycznej obecności inicjatora.

Dla wielu ( zdrowych ) osób na emeryturze pojawia się kwestia i problem zagospodarowania nadmiaru wolnego czasu. Nie dla pana Kazimierza! Patriotyczne wychowanie i edukacja, wielka aktywność społeczna, dawanie przykładu jako ojciec i dziadek sprawiły, że podjął się m.in. inicjatywy na rzecz zachowania pamięci o polskich żołnierzach.

Jako Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła numer 23 w Krzepicach, pomimo problemów finansowych, doprowadził w 2000 roku do zbudowania okazałego Pomnika Bohaterów Ziemi Krzepickiej.

Podstawą postumentu pomnika jest ułożony z kolorowych kamieni Krzyż Virtuti Militari. W górę pną się trzy wielkie kolumny, symbolizujące Boga, honor i ojczyznę, na których opiera się kopuła z orłem. Czwarta, ucięta kolumna to metafora życia człowieka. Spoczywają tu żołnierze polegli na wszystkich frontach: pod Monte Cassino, Lenino, Narwikiem czy w Kołobrzegu. Na płytach pamiątkowych wyryte są nazwiska żołnierzy. Za sprawą Kazimierza Zembali dokonano wielu ekshumacji żołnierzy pochodzących z ziemi krzepickiej, poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, ofiar kazamatów okupantów, czy rozstrzelanych i pogrzebanych w czasach wojny w urągający sposób. Np. przy wsparciu Gazety Częstochowskiej dotarł Pan Zembala do mogił Henryka Kropidłowskiego i Włodzimierza Wierciocha w Bodzanowicach za Starokrzepicami. Ich zaniedbane groby zostały przeniesione za zgodą proboszcza parafii w Bodzanowicach do panteonu w Krzepicach. Żołnierze zginęli tragiczne. Gdy wracali z Francji do Polski w 1942 roku złapali ich Niemcy. Naziści torturowali ich, a potem zabili i zakopali w rowie.

Nie sposób   pominąć „ zasług „ patrona Biegów Krzepkich w życiu prywatnym. Państwo   Zembalowie ( małżonka Krystyna, z domu Szulc z Albertowa )wychowali trzech   synów. Marian jest znanym, cenionym w kraju i za granicą kardiochirurgiem,   pierwszym z Krzepic na stanowisku ministra Rządu RP, Mirosław jest   chirurgiem, najmłodszy Jacek – technikiem stomatologii. Państwo Zembalowie   doczekali się sześciu ( ? ) wnucząt.   Kazimierz i Krystyna Zembalowie zawsze podkreślali dumę ze swoich dzieci, z   ich sukcesów zawodowych. A dzieci są pełne dumy z dokonań rodziców. Wspomagali   ojca w wielu jego inicjatywach. Synowie wspierają swoim autorytetem coroczne krzepickie   biegi. Na wieść o nadaniu patronatu   Biegowi Krzepic imieniem ojca synowie - bracia potwierdzili obecność i   aktywną współpracę z imprezą oraz żywą łączność z miejscem pochodzenia.
 

Materiał częściowo pozyskany z Gazety Częstochowskiej z artykułów Urszuli Giżyńskiej.