Regulamin XXVI Biegu Krzepkich

REGULAMIN

XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU „KRZEPKICH” 2019

im. Kazimierza Zembali
w Krzepicach

I. CEL


1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
oraz zdobywania nowych jej zwolenników,
2. Popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku miasta i gminy Krzepice,
3. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.


II. ORGANIZATORZY


- MGLKS Liswarta w Krzepicach,
- Urząd Miejski w Krzepicach,
- LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
- Starostwo Powiatowe w Kłobucku.


III. TERMIN I MIEJSCE


15.09.2019 r. (Niedziela) godzina 8 00 Stadion Sportowy w Krzepicach , ul. Sportowa 1


IV. PROGRAM ZAWODÓW


8:00 - 9:20 Zapisy dla dzieci i młodzieży,
8:00 – 10:15 Zapisy do Biegu Głównego na 10 km,
9:00 – Otwarcie Zawodów
9:30 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Dziewczęta – dystans 50 metrów
9:35 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Chłopcy – dystans 50 metrów
9:40 – Klasy I-II (2011-2012) Dziewczęta – dystans 200 metrów
9:45 – Klasy I-II (2011-2012) Chłopcy – dystans 200 metrów
9:50 – Klasy III-IV (2009-2010) Dziewczęta – dystans 400 metrów
9:55 – Klasy III-IV (2009-2010) Chłopcy – dystans 400 metrów
10:00 – Klasy V-VI (2007-2008) Dziewczęta – dystans 800 metrów
10:10 – Klasy V-VI (2007-2008) Chłopcy – dystans 800 metrów
10:20 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Dziewczęta – dystans 1200 metrów
10:30 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Chłopcy – dystans 1200 metrów
10:40 – Szkoły Średnie Klasy I-IV (2004-2000) Dziewczęta i Chłopcy – Mila Krzepicka 1609 metrów
11:00 – Start Biegu Głównego – dystans 10 km
11:45 – Wydawanie posiłków dla biegaczy
12:45 - Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów, nagród i pucharów,
13:30 – Ogłoszenie wyników Biegu Głównego, wręczenie dyplomów, nagród i pucharów,
14:00 – Zakończenie imprezy


V. BIEG GŁÓWNY


1. 10 km (nawierzchnia - asfalt) – start o godzinie 11:00,
2. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km,
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie 1,5 godzin od strzału startera nie
dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Pozostanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak
również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika pełną odpowiedzialność za stosownie się do obowiązujących
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego,
4. Pomiar czasu chipem, (chip jest urządzeniem zwrotnym!),
5. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami. O ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie,
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
7. Organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje. Warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie
talonu żywieniowego w Bufecie. Posiłki wydawane będą od godziny 11:45,
8. Uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność,
9. Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
10. Uczestnicy biegu na 10km są ubezpieczeni przez organizatora, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
11. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna,
paszport),
12. Po zakończeniu Biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa pomiarowego.
Kategorie wiekowe:
1. Kobiety
a) 16-29 lat (2003 - 1990)
b) 30-45 lat (1989 - 1974)
c) powyżej 45 lat (1973 i starsze)
2. Mężczyźni
a) 16 - 29 lat (2003 - 1990)
b) 30 - 39 lat (1989 - 1980)
c) 40 - 49 lat (1979 - 1970)
d) 50 - 59 lat (1969 - 1960)

e) 60 - 69 lat (1959 - 1950)

f) powyżej 70 lat (1949 i starsi)


VI. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


9:30 - Start biegów dla dzieci i młodzieży (nawierzchnia – trawa, asfalt),
9:30 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Dziewczęta – dystans 50 metrów,
9:35 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Chłopcy – dystans 50 metrów,
9:40 – Klasy I-II (2011-2012) Dziewczęta – dystans 200 metrów,
9:45 – Klasy I-II (2011-2012) Chłopcy – dystans 200 metrów,
9:50 – Klasy III-IV (2009-2010) Dziewczęta – dystans 400 metrów,
9:55 – Klasy III-IV (2009-2010) Chłopcy – dystans 400 metrów,
10:00 – Klasy V-VI (2007-2008) Dziewczęta – dystans 800 metrów,
10:10 – Klasy V-VI (2007-2008) Chłopcy – dystans 800 metrów,
10:20 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Dziewczęta – dystans 1200 metrów,
10:30 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Chłopcy – dystans 1200 metrów,
10:40 – Szkoły Średnie Klasy I-IV (2004-2000) Dziewczęta, Chłopcy – Mila Krzepicka 1609 metrów,
- za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie,
- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA


Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Biegu Głównym odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator
warunkowo dopuszcza start zawodników którzy do dnia 15 września 2019 r nie ukończyli 18 lat ale nie młodszych niż 16
lat. Warunkiem uczestnictwa dla osób niepełnoletnich jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Mila Krzepicka - 17- 20
lat.


VIII. ZGŁOSZENIA I ZAPISY


1. Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 12 WRZEŚNIA 2019 do g.23:59 na stronie:
http://chronosports.pl/main/index/pomiar
ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY:
http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-krzepkich-2019
oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1
8:00 - 9:20 Zapisy dla dzieci i młodzieży,
8:00 – 9:30 Zapisy do Biegu Głównego na 10 km,
2. Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 160 osób, w tym 120 osób przy zgłoszeniach
internetowych i 40 osób zgłoszonych w dniu zawodów.
3. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 września 2019 r. ukończą 18 lat,
(16, 17 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), dokonają zgłoszenia, oraz opłacą wpisowe.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w XXVI Biegu „Krzepkich” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:
numer startowy, napój izotoniczny, baton energetyczny, ręcznik, smycz, profesjonalny pomiar czasu, obsługę online,
ciepły posiłek po biegu, napoje zimne, pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),


IX. OPŁATA STARTOWA


UWAGA! Od uczestników Biegu Głównego pobiera się wpisowe w wysokości 35 zł płatne do dnia 12 WRZEŚNIA 2019 do
g.23:59 oraz 50 zł w dniu zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi.
Opłatę startową w wysokosci 35 zł należy wpłacić na konto:
Raiffeisen Polbank 27 1750 0012 0000 0000 3264 3124 – w tytule przelewu:
BK imię, nazwisko i datę urodzenia (przykład: BKJanKowalski1981)
UWAGA! - Proszę wykonywać przelewy zgodnie z formułą podaną przez Organizatora!
Przelewy z tytułem „przelew środków” będą utrudniały weryfikację w Biurze Zawodów i mogą oznaczać brak zgody na start
zawodnika. Organizator nie przewiduje zapisów zbiorowych. Jeden przelew to jeden zawodnik.


XX. NAGRODY


1. W Biegu Głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:
I miejsce 700 zł. + puchar
II miejsce 500 zł. + puchar
III miejsce 300 zł. + puchar
2. Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego którzy ukończyli bieg otrzymują medal,
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsce od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują
nagród w kategoriach wiekowych,
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe,
5. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych biegaczy i 3 najlepszych biegaczek z terenu Miasta i Gminy Krzepice
w Biegu Głównym,
6. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego bez podziału na płeć,
7. W biegach dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, medale, za miejsca I-III statuetki,

XXI. KOMITET ORGANIZACYJNY


Dyrektor Biegu - MAREK SPACZYŃSKI
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – JAROSŁAW WRÓBEL
Prezes MGLKS Liswarta Krzepice – KAROL HERNACKI
Członkowie Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice -MARCIN ŚWIERCZYŃSKI, RAFAŁ BALCERZAK
Sędzia Zawodów - ŁUKASZ MALETZ


XXII RODO


1. Administratorem danych osobowych jest MGLKS „Liswarta” w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
- wykonanie umowy - czyli udział w Biegu „Krzepkich” 2019
- świadczenie usług drogą elektroniczną
- obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
- przygotowanie numerów startowych
- przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
- przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
- umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
- wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
- przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
- w celach wynikają cych z prawnych interesów Stowarzyszenia
- przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach
3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział
w Biegu „Krzepkich” 2019
4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-krzepkich-2019 oraz
udziału w zawodach. Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych
oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych - szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i
statystycznych.
5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie
niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Za zapisy internetowe odpowiada firma
CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię,
nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania)
będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach
internetowych w tym w mediach.
6. Masz prawo do wniesienia żądania: - dostępu do Twoich danych osobowych
- ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie.
7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa


XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4. Numer startowy zawodnika musi być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji
5. Bieg „Krzepkich” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.


XXIV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE


- STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH
- STRAŻ POŻARNA KUŹNICZKA
- KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH
- URZĄD GMINY OPATÓW
- URZĄD GMINY LIPIE


XXV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W
NINIEJSZYM REGULAMINIE.