Regulamin XXVI Biegu Krzepkich

REGULAMIN

XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU „KRZEPKICH” 2019

im. Kazimierza Zembali
w Krzepicach

I. CEL


1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
oraz zdobywania nowych jej zwolenników,
2. Popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku miasta i gminy Krzepice,
3. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.


II. ORGANIZATORZY


- MGLKS Liswarta w Krzepicach,
- Urząd Miejski w Krzepicach,
- LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
- Starostwo Powiatowe w Kłobucku.


III. TERMIN I MIEJSCE


15.09.2019 r. (Niedziela) godzina 8 00 Stadion Sportowy w Krzepicach , ul. Sportowa 1


IV. PROGRAM ZAWODÓW


8:00 - 9:20 Zapisy dla dzieci i młodzieży,
8:00 – 10:15 Zapisy do Biegu Głównego na 10 km,
9:00 – Otwarcie Zawodów
9:30 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Dziewczęta – dystans 50 metrów
9:35 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Chłopcy – dystans 50 metrów
9:40 – Klasy I-II (2011-2012) Dziewczęta – dystans 200 metrów
9:45 – Klasy I-II (2011-2012) Chłopcy – dystans 200 metrów
9:50 – Klasy III-IV (2009-2010) Dziewczęta – dystans 400 metrów
9:55 – Klasy III-IV (2009-2010) Chłopcy – dystans 400 metrów
10:00 – Klasy V-VI (2007-2008) Dziewczęta – dystans 800 metrów
10:10 – Klasy V-VI (2007-2008) Chłopcy – dystans 800 metrów
10:20 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Dziewczęta – dystans 1200 metrów
10:30 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Chłopcy – dystans 1200 metrów
10:40 – Szkoły Średnie Klasy I-IV (2004-2000) Dziewczęta i Chłopcy – Mila Krzepicka 1609 metrów
11:00 – Start Biegu Głównego – dystans 10 km
11:45 – Wydawanie posiłków dla biegaczy
12:45 - Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów, nagród i pucharów,
13:30 – Ogłoszenie wyników Biegu Głównego, wręczenie dyplomów, nagród i pucharów,
14:00 – Zakończenie imprezy


V. BIEG GŁÓWNY


1. 10 km (nawierzchnia - asfalt) – start o godzinie 11:00,
2. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km,
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie 1,5 godzin od strzału startera nie
dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Pozostanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak
również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika pełną odpowiedzialność za stosownie się do obowiązujących
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego,
4. Pomiar czasu chipem, (chip jest urządzeniem zwrotnym!),
5. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami. O ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie,
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
7. Organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje. Warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie
talonu żywieniowego w Bufecie. Posiłki wydawane będą od godziny 11:45,
8. Uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność,
9. Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
10. Uczestnicy biegu na 10km są ubezpieczeni przez organizatora, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
11. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna,
paszport),
12. Po zakończeniu Biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa pomiarowego.
Kategorie wiekowe:
1. Kobiety
a) 16-29 lat (2003 - 1990)
b) 30-45 lat (1989 - 1974)
c) powyżej 45 lat (1973 i starsze)
2. Mężczyźni
a) 16 - 29 lat (2003 - 1990)
b) 30 - 39 lat (1989 - 1980)
c) 40 - 49 lat (1979 - 1970)
d) 50 - 59 lat (1969 - 1960)

e) 60 - 69 lat (1959 - 1950)

f) powyżej 70 lat (1949 i starsi)


VI. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


9:30 - Start biegów dla dzieci i młodzieży (nawierzchnia – trawa, asfalt),
9:30 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Dziewczęta – dystans 50 metrów,
9:35 – Przedszkolaki (2013 i młodsze) Chłopcy – dystans 50 metrów,
9:40 – Klasy I-II (2011-2012) Dziewczęta – dystans 200 metrów,
9:45 – Klasy I-II (2011-2012) Chłopcy – dystans 200 metrów,
9:50 – Klasy III-IV (2009-2010) Dziewczęta – dystans 400 metrów,
9:55 – Klasy III-IV (2009-2010) Chłopcy – dystans 400 metrów,
10:00 – Klasy V-VI (2007-2008) Dziewczęta – dystans 800 metrów,
10:10 – Klasy V-VI (2007-2008) Chłopcy – dystans 800 metrów,
10:20 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Dziewczęta – dystans 1200 metrów,
10:30 – Klasy VII-VIII (2005-2006) Chłopcy – dystans 1200 metrów,
10:40 – Szkoły Średnie Klasy I-IV (2004-2000) Dziewczęta, Chłopcy – Mila Krzepicka 1609 metrów,
- za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie,
- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA


Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Biegu Głównym odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator
warunkowo dopuszcza start zawodników którzy do dnia 15 września 2019 r nie ukończyli 18 lat ale nie młodszych niż 16
lat. Warunkiem uczestnictwa dla osób niepełnoletnich jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Mila Krzepicka - 17- 20
lat.


VIII. ZGŁOSZENIA I ZAPISY


1. Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 12 WRZEŚNIA 2019 do g.23:59 na stronie:
http://chronosports.pl/main/index/pomiar
ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY:
http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-krzepkich-2019
oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1
8:00 - 9:20 Zapisy dla dzieci i młodzieży,
8:00 – 9:30 Zapisy do Biegu Głównego na 10 km,
2. Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 160 osób, w tym 120 osób przy zgłoszeniach
internetowych i 40 osób zgłoszonych w dniu zawodów.
3. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 września 2019 r. ukończą 18 lat,
(16, 17 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), dokonają zgłoszenia, oraz opłacą wpisowe.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w XXVI Biegu „Krzepkich” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:
numer startowy, napój izotoniczny, baton energetyczny, ręcznik, smycz, profesjonalny pomiar czasu, obsługę online,
ciepły posiłek po biegu, napoje zimne, pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg),


IX. OPŁATA STARTOWA


UWAGA! Od uczestników Biegu Głównego pobiera się wpisowe w wysokości 35 zł płatne do dnia 12 WRZEŚNIA 2019 do
g.23:59 oraz 50 zł w dniu zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi.
Opłatę startową w wysokosci 35 zł należy wpłacić na konto:
Raiffeisen Polbank 27 1750 0012 0000 0000 3264 3124 – w tytule przelewu:
BK imię, nazwisko i datę urodzenia (przykład: BKJanKowalski1981)
UWAGA! - Proszę wykonywać przelewy zgodnie z formułą podaną przez Organizatora!
Przelewy z tytułem „przelew środków” będą utrudniały weryfikację w Biurze Zawodów i mogą oznaczać brak zgody na start
zawodnika. Organizator nie przewiduje zapisów zbiorowych. Jeden przelew to jeden zawodnik.


XX. NAGRODY


1. W Biegu Głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:
I miejsce 700 zł. + puchar
II miejsce 500 zł. + puchar
III miejsce 300 zł. + puchar
2. Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego którzy ukończyli bieg otrzymują medal,
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsce od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują
nagród w kategoriach wiekowych,
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe,
5. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych biegaczy i 3 najlepszych biegaczek z terenu Miasta i Gminy Krzepice
w Biegu Głównym,
6. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego bez podziału na płeć,
7. W biegach dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, medale, za miejsca I-III statuetki,

XXI. KOMITET ORGANIZACYJNY


Dyrektor Biegu - MAREK SPACZYŃSKI
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – JAROSŁAW WRÓBEL
Prezes MGLKS Liswarta Krzepice – KAROL HERNACKI
Członkowie Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice -MARCIN ŚWIERCZYŃSKI, RAFAŁ BALCERZAK
Sędzia Zawodów - ŁUKASZ MALETZ


XXII RODO


1. Administratorem danych osobowych jest MGLKS „Liswarta” w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
- wykonanie umowy - czyli udział w Biegu „Krzepkich” 2019
- świadczenie usług drogą elektroniczną
- obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
- przygotowanie numerów startowych
- przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
- przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
- umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
- wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
- przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
- w celach wynikają cych z prawnych interesów Stowarzyszenia
- przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach
3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział
w Biegu „Krzepkich” 2019
4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-krzepkich-2019 oraz
udziału w zawodach. Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych
oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych - szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i
statystycznych.
5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie
niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Za zapisy internetowe odpowiada firma
CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię,
nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania)
będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach
internetowych w tym w mediach.
6. Masz prawo do wniesienia żądania: - dostępu do Twoich danych osobowych
- ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie.
7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa


XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4. Numer startowy zawodnika musi być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji
5. Bieg „Krzepkich” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.


XXIV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE


- STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH
- STRAŻ POŻARNA KUŹNICZKA
- KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH
- URZĄD GMINY OPATÓW
- URZĄD GMINY LIPIE


XXV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W
NINIEJSZYM REGULAMINIE.

Zapraszamy 03.06.2018 na XXV Bieg Krzepkich

REGULAMIN XXV OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU "KRZEPKICH" im Kazimierza Zembali

I. CEL

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania nowych jej zwolenników

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku miasta i gminy Krzepice

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

II. ORGANIZATORZY

- MGLKS Liswarta w Krzepicach

- Urząd Miejski w Krzepicach

- LGD Zielony Wierzchołek Śląska

- Starostwo Powiatowe w Kłobucku

III. TERMIN I MIEJSCE

03.06.2018 r. /Niedziela/ godz. 13:45 Stadion Sportowy w Krzepicach, ul. Sportowa 1

IV. PROGRAM ZAWODÓW

12:00 – 13:40 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży

12:00 - 15:30 rejestracja - bieg główny

13:45 - otwarcie zawodów

14:00 - dziewczęta przedszkole - 50m

14:05 - chłopcy przedszkole 50m

14:15 - dziewczęta kl. I-II SP - 200m

14:20 - chłopcy kl. I-II SP - 200m

14:25 - dziewczęta kl. III-IV SP - 400m

14:30 - chłopcy kl. III-IV SP - 400m

14:40 - dziewczęta kl. V-VI SP - 800m

14:50 - chłopcy kl. V-VI SP - 800m

15:00 - dziewczęta kl. VII S.P. i II-III Gimnazjum - 1200m

15:10 - chłopcy kl. VII S.P. i II-III gimnazjum - 1200m

15:30 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie dyplomów i pucharów

15:45 - MILA KRZEPICKA dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne - 1609m

16:00 - MILA KRZEPICKA chłopcy szkoły ponadgimnazjalne - 1609m

16:15 - BIEG GŁÓWNY - 10km

16:25 - ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ, wręczenie medali i dyplomów

17:00 - 19:00 wydawanie posiłku i napojów zawodnikom

18:30 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego, wręczenie pucharów i nagród

19:00 - nagrody niespodzianki

V. BIEG GŁÓWNY

10 km (asfalt) - start godz. 16:15 - trasa z asfaltem

Kategorie wiekowe:

1. Kobiety

a) 16-29 lat (ur. 2002-1989)

b) 30-45 lat (ur. 1988-1973)

c) powyżej 45 lat (ur. 1972 i starsze)

2. Mężczyźni

a) 16-29 lat (ur. 2002-1989)

b) 30-39 lat (ur. 1988-1979)

c) 40-49 lat (ur. 1978-1969)

d) 50-59 lat (ur. 1968-1959)

e) 60-69 lat (ur. 1958-1949)

f) powyżej 70 lat (ur. 1948 i starsi)

VI. OTWARTE BIEGI ULICZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH

Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców

1. Przedszkole 5-7 lat (ur. 2013-2011) - 50m

2. Kl. I-II SP 8-9 lat (ur. 2010-2009) - 200m

3. Kl. III-IV SP 10-11 lat (ur. 2008-2007) - 400m

4. Kl. V-VI SP 12-13 lat (2006-2005r.) - 800m

5. Kl. VII SP i II-III gimnazjum 14-16 lat (ur. 2004-2002) - 1200m

6. Kl. I-IV ponad gimnazjalne 17-20 lat (ur. 2001-1998) - 1609m

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (ur. 2002 i starsi), a na Milę Krzepicką 17-20 lat (ur.2001-1998).

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 30 maja 2018 g.23:59 na stronie www.biurozawodow.pl oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

- w godz. 12:00-13:30 dzieci i młodzież

- w godz. 12:00-15:30 uczestnicy biegu głównego

Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 200 osób, w tym 150 osób przy zgłoszeniach internetowych i 50 osób zgłoszonych w dniu zawodów.

VIII. OPŁATA   STARTOWA

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 30 zł płatne do dnia zawodów oraz 40zł w dniu zawodów.

IX. NAGRODY

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

a) I miejsce 700 zł. + puchar

b) II miejsce 500 zł. + puchar

c) III miejsce 300 zł. + puchar

2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego którzy ukończyli bieg otrzymują koszulkę oraz medal.

3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsca od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

5. W biegach przedszkolaków, dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, nagrody rzeczowe, za miejsca I-III statuetki.

6. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych biegaczy i 3 najlepszych biegaczek z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.

7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego bez podziału na płeć.

X. KOMITET ORGANIZACYJNY

- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – WŁADYSŁAW NAGŁOWSKI

- Dyrektor Biegu - MAREK SPACZYŃSKI

- Prezes MGLKS Liswarta Krzepice – KAROL HERNACKI

- Członek Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice – Marcin Świerczyński

- Członek Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice – Robert Księżyk

- Sędzia Zawodów - Łukasz Maletz

XI. SPONSORZY

 • MARIAN i HANNA ZEMBALA
 • GLINMET
 • ENVUN
 • FHU AQUA-TRO OLGA TROCZKA
 • MAXPOL
 • JAMAR
 • MACIEJ MOŃKA
 • BUDGAZ
 • BATOREX
 • POLSPAW
 • ODLEWNIA KULEJ
 • JACEK NOGALSKI
 • DREWTEX
 • LUMAX
 • MONTSPOŻ
 • Z.H.U ELEKTRYK
 • POLMAR
 • GS KRZEPICE
 • RADIOTEL

XII. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH

- KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH

- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH

- URZĄD GMINY OPATÓW

- URZĄD GMINY LIPIE

XIII. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje, warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie talonu żywieniowego w Bufecie. Posiłki wydawane będą do godziny 19.00.

- uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność

- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

- za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie

- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie

- uczestnicy biegu na 10km są ubezpieczeni przez organizatora pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie

- podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)

XIV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE

XV. DOJAZD DO MIEJSCA ZAWODÓW

1. Komunikacja PKS od strony Wielunia (35 km) i Częstochowy (35 km)

2. Komunikacja PKP od strony Tarnowskich Gór i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km od Stadionu Sportowego).

Na XXIV BIEG KRZEPKICH im. KAZIMIERZA ZEMBALI

Na XXIV BIEG KRZEPKICH im. KAZIMIERZA ZEMBALI

Autor tekstu: Tomasz Gucwa

artykuł do pobrania: 24_bieg_krzepkich_im_k_zembali

W roku bieżącym po raz pierwszy od ćwierć wieku organizatorzy Biegu Krzepkich podejmują jego realizację bez udziału Pana Kazimierza Zembali. Odszedł od nas dnia 4 września 2016 roku.

Kim był i kim jest pan Kazimierz w pamięci – nas - mieszkańców Krzepic, oraz osób aktywnie związanych z różnorodną działalnością publiczną na rzecz miasteczka?

Urodził się w 1927 roku w Krzepicach w rodzinie niezwykle patriotycznej. Ojciec pochodził z Grodna, po walkach z bolszewikami trafił do Krzepic, poznając tutaj mamę p. Kazimierza. Jako 11- latek związał się z lokalną organizacją harcerską, co po klęsce wrześniowej 1939 roku skutkować będzie z jego współpracą z AK. W wieku 13 lat został sierotą. „ Zamieszkałem z dziadkami i sam musiałem walczyć o przetrwanie” – wspominał p. Zembala. To swoiste „ memento” na całe jego przyszłe życie: niezwykle aktywne, uparte aż do skutku - dla domu i przyszłej rodziny, i dla Ojczyzny, także tej małej – lokalnej.

Za roznoszenie ulotek, informacji podziemnych, stworzenie punktu kontaktowego dla AK osadzony został w KL Auschwitz i w Odelbergu, gdzie przebywał do końca wojny.

Po wojnie rozpoczął równocześnie pracę na kolei i edukację w szkole wieczorowej. Rano pracował, wieczorem się uczył.

Przez wiele lat był kierownikiem krzepickiego kina. Tłumy rodziców z dziećmi na niedzielnych porankach, repertuar filmów ambitnych świadczyły o jego zaangażowaniu w propagowaniu kultury. Szedł z duchem czasu i potrzeb; drewniany obiekt kina nie gwarantował długoplanowego rozwoju. Nadziei na pieniądze dla nowego obiektu żadnych. Ale od czego upartość i nabyte doświadczenia. Pod szyldem remontu kina, dzięki znajomościom, pomocy syna Mariana, dyrektora Opery w Bytomiu, itd., stanął w latach 1986 – 90nowoczesny...Dom Kultury! Pod kierownictwem p. Kazimierza placówka ta rozwijała się dynamicznie przez wiele lat. Wówczas, w latach 90 – tych, łączyła ona liczne zajęcia dla dzieci, kino, i pieczę nad działalnością sportowo – rekreacyjną.

Na początku lat 90- tych Kazimierz Zembala przedstawił pomysł na krzepickie masowe, o charakterze ogólnopolskim, biegi dla wszystkich chętnych: dzieci i dorosłych, amatorów i zawodowców. Samo nazwanie imprezy: BIEG KRZEPKICH, to swoisty strzał w dziesiątkę, łączy bowiem w sobie nazwę miasta Krzepice z ideą zdrowia fizycznego poprzez czynne bieganie. A pomysł, idea rozwijają się dynamicznie, szkoda że już bez fizycznej obecności inicjatora.

Dla wielu ( zdrowych ) osób na emeryturze pojawia się kwestia i problem zagospodarowania nadmiaru wolnego czasu. Nie dla pana Kazimierza! Patriotyczne wychowanie i edukacja, wielka aktywność społeczna, dawanie przykładu jako ojciec i dziadek sprawiły, że podjął się m.in. inicjatywy na rzecz zachowania pamięci o polskich żołnierzach.

Jako Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła numer 23 w Krzepicach, pomimo problemów finansowych, doprowadził w 2000 roku do zbudowania okazałego Pomnika Bohaterów Ziemi Krzepickiej.

Podstawą postumentu pomnika jest ułożony z kolorowych kamieni Krzyż Virtuti Militari. W górę pną się trzy wielkie kolumny, symbolizujące Boga, honor i ojczyznę, na których opiera się kopuła z orłem. Czwarta, ucięta kolumna to metafora życia człowieka. Spoczywają tu żołnierze polegli na wszystkich frontach: pod Monte Cassino, Lenino, Narwikiem czy w Kołobrzegu. Na płytach pamiątkowych wyryte są nazwiska żołnierzy. Za sprawą Kazimierza Zembali dokonano wielu ekshumacji żołnierzy pochodzących z ziemi krzepickiej, poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, ofiar kazamatów okupantów, czy rozstrzelanych i pogrzebanych w czasach wojny w urągający sposób. Np. przy wsparciu Gazety Częstochowskiej dotarł Pan Zembala do mogił Henryka Kropidłowskiego i Włodzimierza Wierciocha w Bodzanowicach za Starokrzepicami. Ich zaniedbane groby zostały przeniesione za zgodą proboszcza parafii w Bodzanowicach do panteonu w Krzepicach. Żołnierze zginęli tragiczne. Gdy wracali z Francji do Polski w 1942 roku złapali ich Niemcy. Naziści torturowali ich, a potem zabili i zakopali w rowie.

Nie sposób   pominąć „ zasług „ patrona Biegów Krzepkich w życiu prywatnym. Państwo   Zembalowie ( małżonka Krystyna, z domu Szulc z Albertowa )wychowali trzech   synów. Marian jest znanym, cenionym w kraju i za granicą kardiochirurgiem,   pierwszym z Krzepic na stanowisku ministra Rządu RP, Mirosław jest   chirurgiem, najmłodszy Jacek – technikiem stomatologii. Państwo Zembalowie   doczekali się sześciu ( ? ) wnucząt.   Kazimierz i Krystyna Zembalowie zawsze podkreślali dumę ze swoich dzieci, z   ich sukcesów zawodowych. A dzieci są pełne dumy z dokonań rodziców. Wspomagali   ojca w wielu jego inicjatywach. Synowie wspierają swoim autorytetem coroczne krzepickie   biegi. Na wieść o nadaniu patronatu   Biegowi Krzepic imieniem ojca synowie - bracia potwierdzili obecność i   aktywną współpracę z imprezą oraz żywą łączność z miejscem pochodzenia.
 

Materiał częściowo pozyskany z Gazety Częstochowskiej z artykułów Urszuli Giżyńskiej.

Zapraszamy 04.06.2017 na XXIV Bieg Krzepkich

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, biegaczy i kibiców 04.06.2017 na XXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG "KRZEPKICH".

Poczatek imprezy o godz. 13:45 na Stadionie Sportowym w Krzepicach, ul. Sportowa 1.

Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 31 maja 2017 g.23:59 na stronie www.biurozawodow.pl oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

- w godz. 12:00-13:30 dzieci i młodzież

- w godz. 12:00-15:30 uczestnicy biegu głównego

Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 200 osób, w tym 150 osób przy zgłoszeniach internetowych i 50 osób zgłoszonych w dniu zawodów.

Regulamin biegu do pobrania z poniższego linku:

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Biegu "Krzepkich"